Апликирана паметна плоча на загиналите за Родината