Апликирана паметна плоча на загиналите в Отечествената война