Апликирана паметна плоча на падналите в Отечествената война