е – музеен вестник > Уникални експонати >Уникален коринтски шлем, съхраняван в Националния военноисторически музей
 

История

Музеите по света

Анализи/Мнения

Уникални експонати

Архивите говорят

Музейна поща

Дигитална видеотека

Интересни книги

Архив

 

Уникални експонати

Назад

Уникален коринтски шлем, съхраняван в Националния военноисторически музей
Даниела Цанкова-Ганчева

Още от най-дълбока древност с появата на оръжието човекът достига до идеята за предпазно снаряжение за глава и тяло. Музеят ни съхранява такива предпазни снаряжения – шлемове, кюраси, каски, ризници и брони. Това е много интересна и разнообразна колекция, която не е анализирана и не е станала научно достояние. В българската историография няма цялостни изследвания върху такъв вид музейни предмети, а в европейската историческа литература има няколко изследвания за шлемове и каски. Ще разгледаме един уникален експонат, съхраняван в колекцията на НВИМ, а именно древногръцки шлем от коринтски тип.

Диапазонът на епохите, от които произхождат тези предмети, е много широк – VII в. пр. н. е. до 80-те години на XX век. Коринтският шлем от VII – VI в. пр. н. е., който притежава нашият музей, е произведение на античната металопластика. Произведен е чрез изтегляне и изчукване на бронза, О-виден е, с неподвижни бузни предпазители и с 3-виден профил на тилната част. Покрива цялото лице и глава, с процепи за очите. Линията на процепите е много съвършена, което допринася за изяществото на шлема. Долните му краища завършват с много фин профил, такъв има и върху наносника. Паралели на нашия шлем има в Британския музей, Коринт, Олимпия, Лайпциг (шлем от Тарент). Типа коринтски шлем може да видим в гръцкото изкуство в рисуваната в черно и червено фигурна керамика, при фриза от съкровищницата на Сифнос в Делфи (изобразяваща воин по време на сражение), релефа на „Меланхоличната Атина” от музея на Акропола в Атина – шлемът е вдигнат над лицето, по същия начин е изваян от Крезилас Перикъл (познат ни от римска реплика), бронзовата статуйка на хоплит от Додона. Коринтски шлем може да видим върху бронзовите монети тип шлем от Месембрия, Чрез каталога на изложбата за тракийско изкуство шлемът, притежание на НВИМ, влиза в научно обръщение.

Разглеждайки го, виждаме изяществото на линиите му, които достигат съвършенство, и ако човек се абстрахира, че това е предпазно снаряжение, свързано с войната, той може да го приеме за произведение на античното изкуство, напомнящо стария стил в скулптурите на древна Елада. Това говори за стремежа към съвършенство на древния човек, дори в производството на предмети, свързани с войната. Шлемът е произведен в Гърция, достигнал е българските земи по търговски път или като трофей от военен конфликт. Намерен е случайно при изкопни работи, без друг материал около него, при с. Челопечене на 10 м. дълбочина.


Из статията на Даниела Цанкова-Ганчева, Предпазни снаряжения за глава и тяло, съхранени в Националния военноисторически музей, Известия на НВИМ, Т. ХІІ, С., 1998

Назад
 
НВИМ има авторски права над тази страница. Използването на текст или изображения от нея се извършва с писмено разрешение на НВИМ.
Национален военноисторически музей © 2009. Всички права запазени.