• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

ИСТОРИЯТА НА ЕДИН КУРШУМ – СИМВОЛ НА ЧЕСТТА И СЕБЕОТРИЦАНИЕТО

Днес ви разказваме историята на един куршум – символ на честта и себеотрицанието, събирателен образ за действията на всички онези мъже, които в момент на трудност избират по-висши цели от личното оцеляване.

Това е куршум, който в продължение на 9 месеца не е изваден от тялото на поручик Ангел Янчев. Той участва в Първата световна война (1915 – 1918) като командир на 12-а рота от 35-и пехотен врачански полк. След Солунското примирие (29 септември 1918 г.) полкът остава в заложничество при Кичево. Френското командване издава заповед да се сдадат знамената на пленените български части. При тази опасност в някои полкове са формирани команди от доброволци, които да спасят и върнат знамената в България, а в други – знамената са крити, докато заплахата отмине. Това се случва и със знамето на 35-и пехотен полк. След като е симулирано изгарянето му, поручик Ангел Янчев го препасва около кръста си и девет месеца го крие. По време на войната той е ранен, куршумът не е изваден от тялото му, но той не постъпва във френска болница, за да спаси полковата светиня. След завръщането си от плен поручик Янчев предава тържествено знамето в гарнизонните казарми и едва след това от тялото му е изваден куршумът.

Знамето е удостоено с възпоменателна гривна с надпис „Спасено на 1 октомври 1918 г. от поручик Димитров Ангел Янчев“, а за героичната си постъпка той е награден със знака „За спасяване на знаме”.

Знамето на 35-и пехотен врачански полк, куршумът и гривната са част от фонда на Националния военноисторически музей.


Назад

КОНТАКТИ

България, 2005, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com