СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И НЕРЕДНОСТИ В МО

Сигнали за нарушения и нередности в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия може да изпращате на следните телефони и електронни адреси:

  • Служба „Военна полиция” - (02) 92 21 199 (денонощен)
  • Инспекторат на Министерството на отбраната - (02) 92 20 802 и факс (02) 954 33 63 (в работно време) и е-mail: inspectorat_nocorruption@mod.bg;
  • Сигнали за нередности и нарушения сред служителите на служба „Военна полиция” може да се подават на: телефон (02) 92 21 164 (в работно време); факс (02) 92 21 431 и e-mail: sector_vsok@armf.bg

Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет

За внасяне на сигнал или предложение в Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет, моля натиснете тук.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 313, 413
трамваи: 20, 21
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com