МАГАЗИН

Уважаеми посетители, нашият Музеен магазин предлага богата и интерасна колекция от сувенири.
Магазинът се намира в сградата на музея – София, ул. „Черковна“ № 92. Очакваме ви!

Магнити обемни с нестандартна форма

Сграфито: Варна, 10 ноември 1444.
Автор: Георги Богданов, 1964
Собственост на Парк-музей на бойната
дружба 1444 г. „Владислав Варненчик“

Fresco: Varna, 10th November 1444.
Author: Georgi Bogdanov, 1964
Property of Park-museum of the Combat
Friendship 1444 “Vladislav Varnenchik”

Цена: 3,50 лв.

Полски готически рицарски доспехи на
копиеносец, копие
Собственост на Парк-музей на бойната
дружба 1444 г. „Владислав Варненчик“

Polish gothic knight armour of a spear-bearer,
replica
Property of Park-museum of the Combat
Friendship 1444 “Vladislav Varnenchik”

Цена: 3,50 лв.

Самолет на конструктора Георги Божинов, патент Франция 2012 г.
Собственост на Национален
военноисторически музей, експониран в
Музей на авиацията

Aircraft made by the constructor Georgi Bozhinov, licensed in France
Property of the National Museum of Military
History, exhibited in the Museum of Aviation

Цена: 3,50 лв.

Макет на крепостта Шишманово кале,
Панагюрско, ХІІ – ХІV в.
Собственост на Национален
военноисторически музей

Model of Shishmanovo Kale fortress, 12 – 14 cc.
Panagyurishte region
Property of the National Museum of Military History

Цена: 3,50 лв.

Макет на част от крепостната стена на
Аневско кале, Сопот, ХІІ – ХІV в.
Собственост на Национален
военноисторически музей

Model of a part of the fortress wall of Anevo Kale, Sopot, 12th – 14th cc.
Property of the National Museum of Military History

Цена: 3,50 лв.

Макет на част от крепостната стена на
Дръстър (Силистра), ІХ – ХІ в.
Собственост на Национален
военноисторически музей

Model of a part of the fortress wall of Drastar
(Silistra), 9th –11th cc.
Property of the National Museum of Military History

Цена: 3,50 лв.

Модел на парния катер „Амалия“
Собственост на Военноморски музей

Model of the steam cutter “Amalia”
Property of the Naval Museum

Цена: 3,50 лв.

Модел на парния катер „Калиакрия“
Собственост на Военноморски музей

Model of the steam cutter “Kaliakria”
Property of the Naval Museum

Цена: 3,50 лв.

Универсални магнити

Танк Pz.Kpfw. IV Ausf. J, M 1943
Собственост на Национален
военноисторически музей

Tank Pz.Kpfw. IV Ausf. J, M 1943
Property of the National Museum of Military
History

Цена: 1,00 лв.

Самоходно щурмово оръдие StuG III Ausf. G,
М 1943
Собственост на Национален
военноисторически музей

Self-propelled assault gun StuG III Ausf. G, М 1943
Property of the National Museum of Military History

Цена: 1,00 лв.

Ракетен комплекс ОТP-23 „ОКА“, М 1980
Собственост на Национален
военноисторически музей

Missile complex SS-23 Spyder, M 1980
Property of the National Museum of Military History

Цена: 1,00 лв.

Брониран щурмови самолет Ил-2 M-3
Собственост на Национален
военноисторически музей, експониран в
Музей на авиацията

Armored assault aircraft Il-2 M-3
Property of the National Museum of Military
History, exhibited in the Museum of Aviation

Цена: 1,00 лв.

Модел на подводницата УБ 18
Собственост на Военноморски музей

Model of the submarine UB 18
Property of the Naval Museum

Цена: 1,00 лв.

Полски рицарски доспехи
Собственост на Парк-музей на бойната
дружба 1444г. „Владислав Варненчик“

Polish knight armour
Property of Park-museum of the Combat
Friendship 1444 “Vladislav Varnenchik”

Цена: 1,00 лв.

  Магнити дървена основа

„Зимни маневри“, худ. Ярослав Вешин
собственост на НВИМ

“Winter maneuvers”, by Jaroslav Vesin
property of NMMH

Цена: 2,50 лв.

„Сигнализация“, худ. Ярослав Вешин
собственост на НВИМ

“Signalization”, by Jaroslav Vesin
property of NMMH

Цена: 2,50 лв.

„Маневри при с. Горубляне“,
худ. Ярослав Вешин
собственост на НВИМ

“Maneuvers near Gorublyane”, by Jaroslav Vesin
property of NMMH

Цена: 2,50 лв.

„Влизането на българските войски в Солун“,
худ. Антон Митов
собственост на НВИМ

“Entry of the Bulgarian troops in Thessaloniki”,
by Anton Mitov
property of NMMH

Цена: 2,50 лв.

„Бичкиджийница на 29-и полк“, худ. Никола Танев собственост на НВИМ

Saw-mill of 29th regiment, by Nikola Tanev
property of NMMH

Цена: 2,50 лв.

  Магнитно блокче

Цена: 2,00 лв.

Цена: 2,00 лв.

Цена: 2,00 лв.

Цена: 2,00 лв.

Цена: 5,00 лв.

Цена: 5,00 лв.

Кремъчен пищов, XIX в. собственост на Национален военноисторически музей

Filigreed flintlock pistol, 19th c. property of the National Museum of Military History

Цена: 2,50 лв.

Шашка на цар Фердинанд I собственост на Национален военноисторически музей

Sword of Tsar Ferdinand property of the National Museum of Military History

Цена: 2,50 лв.

Кремъчен пищов, XIX в., филигран собственост на Национален военноисторически музей

Filigreed flintlock pistol, 19th c. property of the National Museum of Military History

Цена: 2,50 лв.

Средновековен меч, XIII – XIV в. собственост на Парк-музей на бойната дружба 1444 г. „Владислав Варненчик“

Medieval sword dated 13th – 14th c. property of Park-museum of the Combat Friendship 1444 “Vladislav Varnenchik”

Цена: 2,50 лв.

Цена: 3,50 лв.

Цена: 3,50 лв.

Цена: 3,50 лв.

Цена: 3,50 лв.

Цена: 8,00 лв.

Цена: 8,00 лв.

Цена: 8,00 лв.

Цена: 8,00 лв.

Цена: 12,50 лв.

Рисунки на възпитаници от класа на Иван Яхнаджиев, изработена в музейна образователна програма
Drawings of an artists Ivan Yahnadjiev`s class disciple Made in a museum educational programme

Цена: 2,00 лв.

Цена: 2,00 лв.

Цена: 2,00 лв.

Цена: 2,00 лв.

Цена: 3,50 лв.

Цена: 3,50 лв.

Цена: 3,50 лв.

Цена: 3,50 лв.

Цветни моливи

Цена: 2,05 лв.

Комплект за рисуване

Цена: 2,50 лв.

Цена: 0,70 лв.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com