БИБЛИОТЕКА

Националният военноисторически музей разполага с богата специализирана библиотека, съдържаща монографии, изследвания, библиографии, периодични издания и албуми, които са посветени на героични моменти от нашата история.
В Основния фонд се комплектува литература за военните действия на българската армия и личностите, които са движеща сила в тях. Справочната литература за участниците в бойните действия, за личния състав, наградите и други материали, е изключително ценна за признателните потомци, проучащи родовата си история.
Руският фонд на библиотеката съдържа книги, издадени между 1850 и 1970 година в Петербург и Москва. Книгите съдържат данни за руските военни походи на Балканския полуостров, за въоръжението на руската армия, за Руско-турските войни, за военните униформи, за уставите, за руското управление на България, за падането на Плевен и др.
В библиотеката се съхранява и голям брой френска и немска литература, издадена около 1900 – 1950 година. Книгите се отнасят за важни политически и военни събития, посветени на Малката Антанта, България след Лондонското примирие, малцинствения въпрос, еврейският проблем и др.

Фонд Периодични издания съдържа специализирани издания като: Сп. „Военноисторически сборник“ от 1929 до 1995 година; сп. „Военен журнал“; „Известия на Националния военноисторически музей“; „Известия Института за военна история“ и др. Интерес предизвиква фототипното издание на Цариградски вестник от 1851 до 1859 година

Работно време:
Библиотеката работи с читатели от 9.00 – 16.30 часа.
Почивни дни: събота и неделя
Контакти: тел. 946 18 12/233
e-mail: nvim.pr@gmail.com

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com