СПРАВКИ

  • Писмени експертни оценки
  • Ползване на фонда на НВИМ за изработване на дигитални и фото снимки
  • Писмени справки за събития, личности и документи
  • Зали за временни изложби с 210 кв.м., 250 кв.м. и 480 кв.м. площ, конферентна зала с 200 места с възможност за симултанен превод на два езика, зала с 60 места, които се оборудват с мултимедия, екран, озвучаване.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com