ИЗВЕСТИЯ

Първият том от Известията излиза през 1973 г. С него се поставя началото на поредица от периодични издания, чрез които се осъществява една отдавна назряла необходимост - да се изявят още по-пълно постиженията на колектива в научноизследователската работа. С това се дава възможност да се популяризират богатствата на музея, свързани с многовековната, бойна и революционна история на нашия народ.

Известията на НВИМ са предназначени за военнослужещите в Българската армия, те дават възможност на научните работници историци и военни специалисти, разработващи въпросите на военното дело, да се запознаят с проучванията на музейния колектив.

Известията са полезни както за музейните работници, така и за широк кръг читатели, които изучават и популяризират бойното и революционното минало на българския народ.

В най-ново време голям интерес към Изветията проявяват и студенти.

Освен изследвания за военноисторическото наследство в Известията се публикуват и материали, свързани с културнопросветната работа на музея, разглеждат се и специфични музейни проблеми, отнасящи се до обработката на фондовете, експозиционната и реставраторската работа.

На страниците на Известията намират място отзиви и рецензии на трудове, засягащи военноисторическата тема, както и статии на колеги от Парк-музей “Владислав Варненчик” и Военноморския музей - гр. Варна, /филиали на Националния вонноисторически музей/.

Известията на НВИМ се издават от Издателство на Министерство на отбраната “Св. Георги Победоносец” гр.София.

Общият брой на публикуваните томове на известията на НВИМ от 1973 г. до 2006 г. е 16 тома.

 • Дойнов, Дойно. Нови документи за Кресненско-Разложкото въстание.
 • Домусчиев, Николай. Документи за оръжието и знамето на Жельо войвода.
 • Драев, Иван. Начало на социалистическата дейност в Българската армия 1891-1903 г.
 • Захариев, Иван, Владимир Владимиров. Първа укрепителната линия на нос Калиакра.
 • Иванова, Стоянка. Използването на някои синтетични полимери при консервацията на знамена и други исторически тъкани.
 • Малецки, Михаил. Реставриране на балтона на Георги Сава Раковски.
 • Найденова, Радка. Военната терминология в старата българска литература.
 • Овчаров, Димитър. Ранновизантийска крепост до с. Долна Кабда, Търговищко.
 • Павлов, Владимир. По някои въпроси на революционното движение в Българския военноморски флот 1917-1918 г.
 • Пенков, Стоян. Нови биографични данни за Георги Димитров.
 • Рилска, Мария. Изработване на копия от бойни и революционни знамена в Националния военноисторически музей.
 • Ташев, Ташо Ив. Въоръжанието на Народоосвободителната въстаническа армия май-септември 1944г.
 • Язаров, Георги. Към историята на бронетанковите войски в България 1934-1944 г.
 • Апостолов, Шанко. Към историята на Руско-турската война от 1828-1829 г.
 • Боев, Ради. Руски военен надгробен паметник в гр. Несебър от 1929 г.
 • Владовска, Йорданка. Руските саби.
 • Домусчиев, Николай. Реликва от Първата българска легия : Принос към биографията на Бранислав Велешки.
 • Драев, Иван. Изграждане и дейност на военноисторическите музеи в Българската народна армия.
 • Иванов, Страхил. Форми и методи на културно-просветната дейност в Националния военноисторически музей.
 • Малецки, Михаил. Реставрация, консервация и дублиране на плата и коланите от разкопките в Плиска.
 • Минчев, Камен. Български бойни знамена 1881-1937 г.
 • Найденова, Радка. Портрети на партизани от 3-та войнишка народоосвободителна бригада „Георги Димитров”.
 • Овчаров, Димитър. Музеят в НШЗО „Христо Ботев” - състояние и перспективи за развитие.
 • Павлов, Владимир. Създаване на музейна сбирка в родната къща на моряка-герой, старшина І степен Димитър Атанасов Димитров.
 • Пенков, Стоян Д. Как да работим със Съвета на приятелите на музея.
 • Петров, Тодор. Полски военни отличия в Националния военноисторически музей.
 • Русева, Магда. Из педагогическия опит на Националния военноисторически музей.
 • Солева, Галина. Въоръжението и военното дело по времето на хан Крум в бъдещата експозиция на Националния военноисторически музей.
 • Стефанов,Трайчо. Културно-масовата работа в Националния военноисторически музей през юбилейната година.
 • Ташев, Ташо В. Самолети на въоръжение в Българските въздушни войски по време на Отечествената война на България 1944-1945 г.
 • Ташев, Ташо Ив. Радиостанцията на втората група подводничари 1941-1942 г.
 • Угринова, Анастасия. Балканската война в творчеството на художниците, участвали в нея.
 • Узунски, Йочо. Оръжейни фирми, представени с ръчно оръжие в Националния военноисторически музей.
 • Цанева, Цанка. Реликви на бойната дружба.
 • Азбучен указател за участието на частите и поделенията от Действащата руска армия на Балканите през Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.
 • Андреева, Йорданка. Картини, посветени на Руско-турската освободителна война 1877-1878 г. (из фонда на Националния военноисторически музей)
 • Апостолов, Шанко. Снаряжение и облекло на Българското опълчение.
 • Гайдарски, Милчо. Биографични сведения за трима участници в Българското опълчение (по материали на НВИМ).
 • Добринов, Добрин. Артилерията в Дунавската армия през Руско-турската освободителна война.
 • Домусчиев, Николай. Самарското знаме.
 • Иванов, Страхил. Паметници на признателността по бойния път на освободителите.
 • Илиев, Илия. Инженерното осигуряване на руската армия при преодоляването на река Дунав.
 • Корбелашвили, А. Военните телеграфи в България 1877-1878 г.
 • Крайнов, Иван. Паметникът на освободителите.
 • Кръстева, Елисавета. Консервация на мемориално знаме за освобождаването на гр. Плевен.
 • Милушева, Емилия. Дезинфекция и консервация на музейни материали от Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.
 • Найденова, Радка. Знамената на Българското опълчение.
 • Николов-Ванчев, Антим. Българи доброволци в редовете на румънската армия.
 • Пенков, Стоян. Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.
 • Петров, Тодор. Отличия, раздавани в Българското опълчение.
 • Рилска, Мария. По консервацията и реставрацията на бойното знаме на 4-та опълченска дружина.
 • Русева, Магда. Бойните реликви от Руско-турската освободителна война и тяхната роля за възпитанието на войните от Българската народна армия и учащата се младеж.
 • Солева, Галина. Документи на капитан Райчо Николов в Националния военноисторически музей.
 • Стефанов, Трайчо. Създаване, организация и въоръжение на Българското опълчение.
 • Събева, Мария, Жана Стойнова. Екскурзоводският разказ пред съветски туристически групи в залите на Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.
 • Ташев, Ташо В. Червената армия по пътя на освободителите.
 • Ташев, Ташо Ив. Към въпроса за знамето и дейността на четата на Жельо войвода.
 • Узунски, Йочо. Ръчното огнестрелно оръжие в Освободителната война.
 • Андреева, Йорданка. Калоян - талантлив български пълководец и държавник.
 • Боев, Ради. Българите в Руско-турската война 1828-1829 г.
 • Гайдаров, Милчо. За някои видни строители на Българската народна армия 1944-1948 г., представени в НВИМ.
 • Добринов, Добрин. Войнишката въстаническа армия през септември 1918 г.
 • Домусчиев, Николай. За един от най-старите видове пушки – шишанетата, използвани в борбите на българския народ против туското владичество.
 • Иванов, Страхил. История на Националния военноисторически музей от създаването му до 9 септември 1944 г.
 • Илиев, Илия. Творчеството на българите при използването на аероплана през Балканската война 1912-1913 г.
 • Калонкин, Марин. Общото и специфичното при изграждането на Българската народна армия 1944-1945 г.
 • Кръстева, Елисавета. Комбинираният метод (дублиране чрез лепене), използван при консервацията на бойни знамена в реставрационното ателие на НВИМ.
 • Пенков, Стоян. Българското военно дело през 13-вековната история на България.
 • Петров, Тодор. Съветската помощ за превъоръжаване на Българската народна армия.
 • Рилска, Мария. Картини с военна тематика на Ярослав Вешин, съхранявани в Националния военноисторически музей, и реставрацията им.
 • Русева, Магда. За характера на музейно-педагогическата работа и някои нейни направления и форми в дейността на Националния военноисторически музей.
 • Солева, Галина. Бойната техника, използвана от българската войска през Средновековието.
 • Стойнова, Жана. Участието на българката в борбата против фашизма и капитализма: По документи и материали, съхранявани във фондовете на Националния военноисторически музей.
 • Събева, Мария. Диференцираният подход в обзорния разказ пред съветските туристически групи в залите на Националния военноисторически музей.
 • Ташев, Ташо В. Съветски воини, погребани на българска земя 1941-1947 г.
 • Ташев, Ташо Ив. Неблагоприятното отражение на недостига на оръжие върху масовизацията на партизанското движение през есента 1943г.
 • Узунски, Йочо. Каталог на оръжието от съпротивата в НВИМ.
 • Хараланов, Божко. Укрепителните съоръжения на старобългарските столици Плиска и Велики Преслав.
 • Цоцова, Диана. Материали за участието на българи в Испанската гражданска война 1936-1939 г., съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Гайдарски, Милчо. Новопостъпили материали от братските армии.
 • Джонов, Коста. Развитието на българската артилерия през периода 1886-1912 г.
 • Домусчиев, Николай. Грижите на Георги Димитров за последните живи български опълченци.
 • Илиев, Илия. Материално-техническо снабдяване на българската земска войска 1878-1879 г.
 • Калонкин, Марин. Георги Димитров и военната подготовка на българските политемигранти в Съветския съюз.
 • Калонкин, Марин. Международна музейна конференция.
 • Кръстева, Елисавета. Консервация на вратовръзката на Захари Стоянов
 • Павлов, Владимир. Георги Димитров и проблемите на българския военноморски флот 1944-1949 г.
 • Рилска, Мария. Изложба „Батално изкуство”.
 • Рилска, Мария. Картини и рисунки на Борис Денев с военна тематика, съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Русева, Магда. Георги Димитров за историческото и културното наследство и неговата роля за патриотичното възпитание.
 • Солева, Галина. Въоръжанието на българите през ранното Средновековие VІІ-ХІв.
 • Стоянова, Христина. Държавни отличия с образа и името на Георги Димитров.
 • Ташев, Ташо В. Социално-политическа характеристика на помощник-командирите, участвали в Отечествената война на България 1944-1945 г.
 • Ташев, Ташо Ив. Въоръжанието на Народоосвободителната въстанническа армия и тактика.
 • Ташев,Ташо Ив. Христина, Стоянова. Символи на героизъм и мъжество: Орденска изложба в зала „Отечество”.
 • Узунски, Йочо. Фондовата регистрация в нашия музей-проблеми, реформи.
 • Цоцова, Диана. Георги Димитров и борбата на испанския народ против фашизма 1944-1945 г.
 • Юхас, Петер. Рефлексният лък.
 • Андреева, Йорданка. Някои проблеми на естетическото възпитание в Националния военноисторически музей.
 • Апостолов, Шанко. Непубликувани оръжия от фонда на Парк-музей на бойната дружба 1444 г. - Варна.
 • Гайдаров, Милчо К. Лични вещи на граничари, загинали в защита на родната граница, съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Домусчиев, Николай. За някои от печатите на национално-революционното движение през 60-те години на ХІХ в.
 • Илиев, Илия. Въоръжението и бойната техника на Българската армия по време на Балканската война 1912-1913 г.
 • Калонкин, Марин. За стратегията и тактиката на партизанската борба в България 1941-1944 г.
 • Калонкин, Марин. Защитена дисертация.
 • Кръстева, Елисавета. Консервация на щандарта на Лейбгвардейския конен полк.
 • Недев, Светлозар. Общовойсковата униформа на Българската народна армия-промени и развитие (9 септември 1944-1981)
 • Павлов, Владимир. Документи за първите стъпки в изграждането на народния военноморски флот.
 • Рилска, Мария. Балканската война и българският художник: Ретроспективна изложба в зала „Отечество”.
 • Рилска, Мария. Картини и рисунки на Владимир Димитров-Майстора с военноисторическа тематика, съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Руменин, Румен. Използването на тезаурус при съставяне на картотечен каталог.
 • Русева, Магда. Общуването като социалнопсихологически механизъм в дейността на военноисторическия музей.
 • Солева, Галина. Бойното майсторство на българите по време на Самуил (края на Х в. - началото на ХІ в.)
 • Стойнова, Жана. Българката по време на Балканската война 1912-1913 г.
 • Стоянова, Христина. Чехословашки отличия в Националния военноисторически музей.
 • Събева, Мария. Обзорният разказ пред съветски военнослужещи в залите на Националния военноисторически музей.
 • Танев, Георги Д. Телефонни апарати, използвани в нашата армия по време на Балканската и Първата световна война и съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Ташев, Ташо В. Българска историография за Отечествената война на България 1944-1945 г.
 • Ташев, Ташо Ив. Още за участието на войскови части и поделения при нанасянето на главния удар в София на 8 срещу 9 септември 1944 г.
 • Узунски, Йочо. Ивайло Кордоква : За прозвището на Ивайло.
 • Узунски, Йочо. Изложба на оръжие.
 • Цоцова, Диана. Отражение на движението за българо-съветски пакт в Българската армия.
 • Андреева, Йорданка. Героизмът на българския воин през първия период на Отечествената война на Бъгария 1944-1945 г., отразен в Националния военноисторически музей.
 • Апостолов, Шанко. Оръжие и снаряжение от похода и полесражението край Варна през 1444 г.
 • Джонов, Коста. Защитник на социализма и националната сигурност (изложба „40 години БНА” в галерия „Отечество”).
 • Домусчиев, Николай. Илюстративни материали с образа на Васил Левски, съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Илиев, Илия. Бойни реликви от Съединението и Сръбско-българската война 1885 г.
 • Калонкин, Марин. Българинът Цвятко Радойнов - офицер от съветската армия (1926-1941)
 • Корбелашвили, Анре. Традициите на съветско-българската дружба (Героят от Шипка в Грузия).
 • Кръстева, Елисавета. Консервационно-реставрационна обработка на еднократно знаме, рисувано от двете страни.
 • Недев, Светлозар. Фронтовият военен печат през Отечествената война на България 1944-1945 г., съхранен в Националния военноисторически музей.
 • Петкова, Емилия. Две забележителни годишнини на Парк-музея на бойната дружба-1444 г. - гр. Варна.
 • Русева, Магда. Относно възпитателните особености и функции на военноисторическия музей.
 • Солева, Галина. Българската войска през ХІІ-ХІV в.
 • Стойнова, Жана. Реликви от Априлското въстание 1876 г., съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Стоянова, Христина. Значки на българските военни учебни заведения.
 • Танев, Георги. Радиостанции, използвани от Българската народна армия през Отечествената война 1944-1945 г.
 • Ташев, Ташо В. Български бойни знамена (1937-1950). Списък на бойните знамена,връчени на частите от българската войска през 1937 – 1941 г.
 • Узунски, Йочо. Хладното оръжие и неговата музейна обработка.
 • Апостолов, Шанко. Европейски средновековни мечове в България.
 • Илиев, Илия. Ценен извор за Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. в Костурската каза.
 • Калонкин, Марин. Васил Коларов -за бойните действия на 13-и пехотен Рилски полк на 17 и 18 юли 1913 г.: Един неизвестен досега докумет.
 • Кръстева, Елисавета. Профилактиката като основна дейност за опазване на музейните ценности.
 • Ташев, Ташо В. Военните министри на България (1879-1944).
 • Недев, Светлозар. Органи и форми на културна дейност в Българската народна армия през Отечествената война на България (1944-1945).
 • Русева, Магда. Относно методическата система на музейната дейност по военно-патриотичното възпитание на наборната младеж.
 • Стоянова, Христина. Отличия на Корейската НДР във фондовете на Националния военноисторически музей.
 • Танев, Георги Д. Трофейни телефонни апарати от Балканската и Първата световна война, съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Ташев, Ташо Ив. Българските жени в партизанските формации (1941-1944).
 • Цанкова-Ганчева, Даниела, Илия Близнаков. Българската военна униформа (1878-1885).
 • Червински, Александър. Консервация на старинно оръжие: Из опитите на консервационните ателиета при Музея на Полската войска във Варшава през годините 1970-1980 г.
 • Апостолов, Шанко. Средновековни мечове по българските земи.
 • Димитрова, Соня. Медали и знаци, посветени на монархическия институт в България 1879-1944 г., съхранени в Националния военноисторически музей.
 • Домусчиев, Николай. Георги Сава Раковски и отпечатаната през 1854 г. литография с акростих „На българския лъв”.
 • Илиев, Илия. Ценни бойни реликви.
 • Кръстева, Елисавета. Проблеми при повторната реставрация на знамена.
 • Недев, Светлозар. Участието на Българската армия в изборите през 1945 и 1946 г.
 • Петкова, Емилия. Украинска народна песен за Варненската битка.
 • Солева, Галина. Военното изкуство на Първата българска държава в новата експозиция на Националния военноисторически музей.
 • Стоянова, Христина. Жезълът на цар Борис ІІІ.
 • Събева, Мария. В помощ на диференцирания подход към българските посетители на Националния военноисторически музей.
 • Ташев, Ташо В. Музей на Първа българска армия в Харкан.
 • Ташев, Ташо Ив. С името на Стефан Караджа.
 • Цанкова-Ганчева, Даниела. Офицерската униформа в Българската армия през периода 1886-1947 г.
 • Андреева, Йорданка. За родословното дърво на княз Александър І Батенберг.
 • Димитрова, Соня. Бойни знамена, дарени от цар Борис ІІІ през 1925-1928 г.
 • Домусчиев, Николай. Картина на неизвестен художник, свързана с дейността на Първата българска легия в Белград от 1862 г.
 • Илиев, Илия. Бойни знамена от Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г.
 • Кръстева, Елисавета. Консервационно-реставрационна обработка на първите бойни знамена в българската войска.
 • Миленов, Благой. Премълчаваната война – наши и чужди грехове.
 • Недев, Светлозар. Генерал Иван Колев и бойните действия на българската конница в Добруджа (1916-1917).
 • Петкова, Емилия. Парк-мавзолеят „Владислав Варненчик.”
 • Попов, Сашо. Възрожденският облик на Петрич и Петричкия край.
 • Радонов, Здравко. Към историята на музейното дело в България (1903-1908).
 • Русева, Магда. Относно сугестиката в Националния вонноисторически музей.
 • Стойнова, Жана. Реликви на пълководци от Балканската война (1912-1913).
 • Стоянова, Христина. Чуждестранни ордени на цар Борис ІІІ в Националния военноисторически музей.
 • Ташев, Ташо В. Паметникът на Незнайния воин в София.
 • Ташев, Ташо Ив. Някои сведения за родното място на войводата Стефан Караджа.
 • Хараланова, Диана. Военният мавзолей-костница в София.
 • Цанкова-Ганчева, Даниела. Държавни и военни печати на Княжество България 1878-1908 г., съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Андреева, Йорданка. Гробницата на княз Александър І.
 • Диков, Васил. Ранни и редки образци автоматични (картечни) пистолети във фондовете на НВИМ.
 • Домусчиев, Николай. Личните оръжия на Георги Стойков Раковски.
 • Иванов, Иван. Знамена от борбите за национално освобождение до Руско-турската война 1877-1878 г.
 • Илиев, Илия. Донка войвода - жена в пламъците на едно въстание и три войни.
 • Кръстева, Елисавета. Бойни знамена с изображения на светци.
 • Миленов, Благой. Създаване, развитие и използване на българските бронетанкови войски.
 • Недев, Светлозар. Към историята на военните знамена.
 • Петкова, Емилия. Възпоменателни тържества за 550-годишнината на Варненската битка.
 • Попов, Сашо. Архивни материали за четирима поборници, съхранявани в НВИМ.
 • Солева, Галина. За едно малко известно оръжие от древността.
 • Стойнова, Жана. Знамена реликви, съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Стоянова, Христина. Още по въпроса за оттеглянето на Първи български корпус от Сърбия.
 • Ташев, Ташо В. Паметници и военни гробища на загиналите в Югославия и Унгария български воини през войната против хитлеристка Германия 1944-1945 г.
 • Ташев, Ташо Ив. В очакване на юбилея.
 • Ташев, Ташо Ив. Страница от живота на сестрите на Стефан Караджа.
 • Ташев, Ташо Ив. Фрагменти от спомените на Ташо Ташев за живота в НВИМ.
 • Хараланова, Диана. Осемдесет години Национален военноисторически музей.
 • Цанкова-Ганчева, Даниела. Облекло и снаряжение в Българската армия във войните за национално обединение1912-1913 г. и 1915 -1918 г.
 • Андреева, Йорданка. Музеите към армията на Съединените американски щати.
 • Гюргаков, Велин. Пистолетът на цар Борис ІІІ.
 • Гюров, Александър. Български военни гробища в Унгария на загинали войни от 1-ва армия през 1945 г. и от времето на Първата световна война.
 • Димитрова, Соня. Създаването на възпоменателните медали за войните от началото на ХХ в. - опит за набиране на средства за сграда на военния музей.
 • Дончева, Стела. Една оригинална планова композиция в контекста на архитектурната история.
 • Златева, Ани. Обковаването - дълг, почит и спомен...
 • Илия, Илиев. Участието на 1-ви пехотен Софийски полк в Първата световна война 1915-1918 г.
 • Кръстева, Елисавета. Лъвското изображение върху българските бойни знамена.
 • Миленов, Благой. Действията на тактическите звена при водене на настъплението в планинска местност във войната срещу Сърбия през 1915 г.
 • Недев, Светлозар. Командването на Българската армия през Първата световна война 1915-1918 г.
 • Петкова, Емилия. Петър Димков - доблестен воин, родолюбив обществостроител и признат природолечител.
 • Попов, Сашо. Полезно справочно пособие.
 • Попов, Сашо. Първата световна война и българските писатели.
 • Солева, Галина. Малко известни графики на Борис Денев от Балканската и Първата световна война.
 • Стоянава, Христина. Статут и дейност на военните художници през Първата световна война 1915-1918 г.
 • Ташев, Ташо Ив. За преселването на семейството на Стефан Караджа в Добруджа.
 • Хараланова, Диана. Из архива на генерал Георги Тодоров.
 • Цанкова-Ганчева, Даниела. Предпазни снаряжения за глава и тяло, съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Цоцова, Диана. Българската военна фотография по време на Първата световна война 1915-1918 г.
 • Гюров, Александър. За генезиса и характера на трите български преселнически вълни в Унгария.
 • Димитрова, Соня. Политически нюанси между България и Европа през 70-те и 80-те години на ХІХ в. чрез фалеристиката.
 • Изложби на НВИМ, посветени на 120-годишнината от Руско-турската Освободителна война 1877-1878 г.
 • Изява на НВИМ, посветена на 6-и май - Ден на храбростта и Празник на Българската армия.
 • Илиев, Илия. Създаване и дейност на Съюза на Македоно-Одринските опълченски дружества в България.
 • Кафтанджиев, Николай. Идеята на Стоян Заимов за Музей на Българското възраждане и културно-историческото строителство на Петър Димков: Учителите по родолюбие на Петър Димков.
 • Кръстева, Елисавета. Щандарти, съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Миленов, Благой. Христо Ботев – военни аспекти в дейността му.
 • Милчев, Кирил. Българска книжовна традиция.
 • Недев, Светлозар. Църковните ритули в българската войска.
 • Попов, Сашо. Българите и българските земи в пътеписите на немски, австрийски и унгарски пътешественици (XVIII-XIX в.) – познавателни и военноразузнавателни аспекти.
 • Солева, Галина. За генерала от пехотата Никола Иванов.
 • Станев, Петър. Отбранителна система на неолитна селищна могила Самоводене (Великотърновска област).
 • Стоянова, Христина, Благой Миленов. Един забравен паметник.
 • Тотев, Георги. Землени укрепления от Освободителната война 1877-1878 г. при Плевен.
 • Хараланова, Диана. Генерал-майор Атила Зафиров.
 • Цанкова-Ганчева, Даниела. Един малко известен факт от историята на манастира „Св.Георги” при Кремиковци.
 • Цанкова-Ганчева, Даниела. Символика, залегнала в българската военна униформа и аксесоари в първите години след Освобождението от турско робство. Опит за тълкуване.
 • Богданова, Румяна. Митът за народовластието: Политическият режим в България след Втората световна война - теория и практика.
 • Величков, Любомир. Взаимоотношенията между българските и англо-френските войски на македонския фронт по време на Първата световна война 1915-1918 г.
 • Димитрова, Соня. Награждавания с български държавни отличия по повод възвръщането на Южна Добруджа.
 • Илиев, Илия. Полкови знамена, бойни реликви от прославената 9-а пехотна Плевенска дивизия.
 • Кръстева, Елисавета. Ролята и мястото на реставратора в организирането на временни изложби.
 • Маджаров, Панайот. Бягство на българи от турската армия през Балканската война 1912-1913 г.
 • Недев, Светлозар. Организационна структура на Висшето командване на Българската армия 1879-1999 г.
 • Недев, Светлозар. Пропаганда и културна дейност в Българската армия 1945-1947 г.
 • Попов, Сашо. Новоиздирени материали за неизвестни и малко известни участници в Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.
 • Попов, Сашо. Българите и българските земи през погледа на френски пътешественици и дипломати от края на XIV до средата на XVI в.
 • Ташев, Ташо Ив. По следите на спомените: Из преживяното в Националния военноисторически музей.
 • Хараланова, Диана. Националният военноисторически музей в дати и години (1916-2001).
 • Цанкова-Ганчева, Даниела. Свещени места, посветени на Светци-войни - Св. Георги, Св. Теодор Стратилат, Св. Теодор Тирон, Св. Четиридесет мъченици, Св. Димитър, Св. Мина, Св. Архангел Михаил.
 • Цанкова-Ганчева, Даниела, Соня Димитрова. Необходимост от виртуален военен музей.
 • Богданова, Румяна. Първи опити за либерализация на тоталитарния режим в България 1953 – 1956 г.
 • Димитрова, Соня. Първи стъпки на военномузейното дело в България и комитета “Цар-Освободител Александър ІІ”.
 • Добринов, Добрин. Бронетанковата техника на въоръжение в Българската армия 1935 - 2003 г.
 • Илиев, Илия. Юбилейна изложба „Стига...мъки, стига...позор!”, посветена на 100-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание 1903 г.
 • Кръстева, Мариана. Мнимите трофеи или защо България остана без държавен флот в края на Втората световна война.
 • Миленов, Благой. Героизмът в българското военно изкуство през Първата балканска война 1912-1913 г.
 • Недев, Светлозар. Първите централни армейски културно-просветни учреждения в Българската армия.
 • Петкова, Емилия. Петър Димков и неговите ученици.
 • Попов, Сашо. Родът на опълченеца Васил Драганов Контарев - Комитата.
 • Солева, Галина. Към въпроса за военноремонтната дейност и началото на военното производство в България 1879-1924 г.
 • Хараланова, Диана. Пътят на България към НАТО: Една актуална изложба в Националния военноисторически музей.
 • Цанкова-Ганчева, Даниела. Манастирът „Св. Йоан Продромос” на остров Св. Иван.
 • Цанкова-Ганчева, Даниела. Спасени български бойни знамена през Първата световна война, съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Янкова, Марияна. Топографската карта във военното дело.
 • Богданова, Румяна. ”Народната демокрция” без маска.
 • Владова, Вяра. За книгата на Ташо Ташев „Ние от окопите”.
 • Добрев, Ангел. Денят на храбростта и празник на Българската армия в новоиздирени документи 1916-1945 г.
 • Добринов, Добрин. Победата при Добрич: Принос за успеха на Добруджанската операция на 3-та армия.
 • Илиев, Илия. Възстановяването и модернизацията на Българската армия след Освобождението и участието ѝ в Първата балканска война 1912-1913 г.
 • Кръстева, Мариана. Българските военноморски сили в донесенията на френските дипломати в София в началния период на Студената война.
 • Миленов, Благой. Героизмът на българския войник в защита на националните идеали.
 • Недев, Светлозар. Форсиране на преустройството в Българската армия 1945-1947 г.
 • Парушев, Тодор. Българският военен флот и отбраната на излаза ни на Егейско море 1913-1920 г.
 • Пенкова, Соня. Нормативно-административни рамки на военните музеи във войската от края на ХІХ в. до началото на 30-те години на ХХ в.
 • Попов, Сашо. Въстания, хайдутство и националноосвободителни борби на българите (началото на ХV в. - 60-те години на ХІХ в.).
 • Солева, Галина. За крепостта Кокалянски Урвич край София.
 • Ташев, Ташо Ив. Войнишкият съдебен процес в гр.Сливен - май 1942 г.
 • Хараланова, Диана. Експозиционната дейност на Националния военноисторически музей в началото ХХІв.
 • Хараланова, Диана. Календар 90 години Национален военноисторически музей.
 • Цанкова-Ганчева, Даниела.Историята на няколко български военни гробища в околностите на Цариброд, Велес и Куманово по документи, съхранявани в Националния военноисторически музей.
 • Цанкова-Ганчева, Даниела. Конституиране на българската военна униформа на базата на униформите на българските главнокомандващи, военни министри и генерали, съхранявани в НВИМ.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com