МУЗЕЙНИ ИЗДАНИЯ

Националният военноисторически музей е с богати традиции в изследването на музейното дело и военната история, плод на които са редица издания. Научният му отдел е създаден в 1968 г. и оттогава датират първите му книги и каталози. През 1973 г. излиза том. I на Известия на Националния военноисторически музей. За своята многогодишна история научният отдел на музея е издал следните издания: каталозите „Произведения на изобразителното изкуство”, „Батална живопис”, „Графика и скулптура”, „Каталог на албуми със снимки”; албумите „Априлско въстание”, „Руско-турската освободителна война”, „Реликви в НВИМ”, „Българската бойната слава през вековете”, „Героично минало”, „Отечествената война 1944–1945 г.”, албуми за Полската, Чехословашката, Унгарската и Румънската армия; сборници от документи „Българското опълчение” в два тома, „Българи-борци за свободата на други народи”, „Варна 1444” и др. В най-ново време изключително полезно начинание е издаването на кратки енциклопедични справочници с военна тематика като „Командването на българската войска през войните за Национално обединение”, „Българската армия в Първата световна война 1915–1918 г.”, „Участието на българската армия в първата балканска война 1912–1913 г.”, „Военни паметници в България”.
През 2011 г. НВИМ влезе в издателската гилдия на страната. Оттогава се издадоха следните книги: „Военните музеи в България. Общата история на първите години“. Автор Соня Пенкова; „Алманах на Сухопътните войски в България. Българска пехота“. Книга първа. Автори Соня Пенкова, Даниела Цанкова-Ганчева, Диана Иванова; „Музейната мрежа в България. Последните двадесет години 1989–2012 г.“ Автор Соня Пенкова; „Мъдростта на един вековен дъб“. Съставител Стефанка Кръстева; „Възпети от Вазов“. Автор Стефанка Кръстева; „Военната униформа в България 1878–2004“. Автор Даниела Цанкова-Ганчева; „Военна фотография. Балкански войни 1912–1913“ (в три части). Автор Даниела Цанкова-Ганчева.
Издателството към НВИМ има ясно очертана културно-историческа мисия и воля да предлага полезни на своите потребители творби.


Изданията на музея може да закупите от Музейния магазин – София, ул. Черковна № 92.


АРХИВ ЗА ИЗДИРВАНЕ ГРОБА НА ЛЕВСКИАвтор: Соня Пенкова

Издателство: Национален военноисторически музей

Състояние: Нова книга

ISBN: 978-954-92777-1-5

Меки корици, 324 страници

Първо издание: 2011 г.


Монографията създава обща и пълнокръвна картина на развитието на военните музеи в страната в периода 1878 – 1944 г. и дава отговор на въпроса за мястото им в културно-историческия контекст на страната и в общия музеен градеж на следосвобожденска България.

Изследването е структурирано в увод, четири глави и заключение. Първата глава представлява общ преглед на музейното строителство в страната – от Възраждането, когато се поставят основите на българското музейно дело, до грижата на новата държава, разбирана като нормативна уредба и като политика за музеите. Втората глава представя развитието на военните музеи до 1918 г. – раждането на Морския музей, първите идеи за Военноисторически музей в България, действията на комитета „Цар-Освободител Александър ІІ“ за създаване на Музей на Възраждането и изграждането на военноисторическите къщи-музеи и паметници. Създаването на общия Военноисторически музей през 1916 г., разгледано на фона на всеобхватните действия на военното министерство за опазването на паметниците на българската култура и на еволюиращите му схващания за това и при сравнение с народните музеи, е определено като най-важното постижение, легитимиращо на национално ниво военно-музейната идея. Третата глава разглежда развоя на музейното строителство след 1919 г. във време на национална покруса, икономически и политически санкции и силното редуциране на армията след Ньойския договор. Представено е развитието на Военноисторическия музей, състоянието на военноисторическите къщи-музеи и паметници, откриването на първа експозиция на Морския музей през 1923 г., развитието на полковите музеи. В четвъртата глава се разглежда създаването през 30-те години на ХХ в. на национална военно-музейна мрежа.

Изследването се базира на огромен брой документи, съхранявани в структурите на Държавна агенция „Архиви“, Научния архив на Българската академия на науките, в Българския исторически архив на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, архивите на военните музеи, включително необработени и непубликувани фондове, както и много периодика, специализирани списания, научна литература.
Автор: Соня Пенкова

Издателство: Национален военноисторически музей

Състояние: Нова книга

ISBN: 978-954-92777-6-0

Меки корици, 269 страници

Първо издание: 2012 г.


Монографията е опит да се създаде представа за музейната мрежа и измененията, настъпили в нея след 1989 г., да се класифицират нейните видове и да се систематизират определящите я характеристики. Книгата предлага анализ на предизвикателствата пред българските музеи на фона на променящата се национална и европейска среда, историко-културологичен анализ на влиянието на политически и икономически промени с акцент върху държавната политика в областта на културата, вижданията на различните политически сили, управлявали страната, законодателството като обща рамка, детерминираща индивидуалността на тези институции и мястото и връзките им с останалите, сродни или не, и взаимоотношенията им с общата институционална среда.

Водещо в книгата е разбирането, че музейната мрежа не е имагинерно понятие, независимо от съществуващите формални определения и класификации, а жив и променящ се организъм, изпитващ влиянието на много фактори, които са в основата на неговото развитие, на неговите времеви деформации и трайни постижения. Осмислен е основополагащия за науката музеология термин „музейна мрежа“ – не просто като дефиниция, а като начини на възникване, определящи характеристики и класификация, даващи отговор, коя част от състоянието на съвременната българската музейна мрежа е плод на генетични дадености и коя на недоизживяно минало. Отделено е особено място на въздействието на фактори, водещи до съвременните трансформации на музейните мрежи – информационното общество и технологиите, пазарните механизми, процесите на глобализация.

Монографията се базира на архивни документи, официални документи на законодателната и изпълнителна власт, управленски програми на правителствата след 1989 г., статистически данни, научни изследвания, публикации в медиите.Съставител: Стефанка Кръстева

Издателство: Национален военноисторически музей

Състояние: Нова книга

ISBN: 978-954-92777-2-2

Меки корици, 238 страници

Първо издание: 2011 г.


Предлаганата книга не е биография. Стремежът на авторите е чрез архивите, спомените, писмата, поезията да представят автентичния Димитър Осинин. На тази основа по естествен път се е получило обединение на статиите с живата тъкан на спомените, представящо възможност за една истинска среща с автора на „Извървян път“ и „Поклон, родна земя“. Среща, при която могат да чуят неговите думи за това, кое е важно в живота, и да се вслушаме в тях.

Димитър Осинин живее през един от най-богатите на събития, постижения и потресения векове в историята на България и не се страхува от високите върхове и препятствията по пътя си. Книгата предлага наслада, идваща от неговата свобода в мисленето и изказа, в способността му да прониква в тайните на битието.Автор: Петко Йотов, Соня Димитрова, Даниела Цанкова-Ганчева

Издателство: Национален военноисторически музей

Състояние: Нова книга

ISBN: 954-8762-03-X

Меки корици, 304 страници


По бойните полета на войните, водени на българска територия, са дадени над 200 000 свидни жертви, към които трябва да добавим загиналите по време на Руско-турската освободителна война. Затова и паметниците по нашите земи са много. Те са паметта на народа ни, нашата сила и упора.

Книгата представлява регистър за 1697 паметника, изградени в 1213 селища. В изследването са включени паметници на загинали в Руско-турската, Сръбско-българската, Балканските войни, Първата и Втората световна война. Поместени са снимки, текст, който казва в коя война е участвал и загинал войнът, кои са дарителите за построяването му, както и точното му място.Автор: Соня Пенкова, Даниела Цанкова-Ганчева, Диана Иванова

Издателство: Национален военноисторически музей

Състояние: Нова книга

ISBN: 978-954-92859-1-8

Твърди корици, 332 страници

Първо издание: 2012 г.

Двадесет и двама генерали достигат най-високия чин в българската армия – генерал от пехотата. Някои от тях се вписват завинаги в световната история на военното изкуство. Биографиите им ведно с историите на първите ни 12 пехотни полка са апотеоз на българската бойна слава, пример за безпределна преданост на националния идеал.

Написаното в „Алманаха“ се базира на съществуващата научна литература и е допълнено с мемоари и спомени. Богато илюстрирано е с автентични фотографии от фондовете на Националния военноисторически музей. Книгата е с твърда корица, луксозно книжно тяло, цветна, с прекрасно оформление и с подходяща обложка, за да бъде изработката й достойна за хората и събитията, на които е посветена.Автор: Даниела Цанкова-Ганчева

Издателство: Национален военноисторически музей

Състояние: Нова книга

ISBN: 978-619-7039-01-6

Меки корици, 360 страници

Първо издание: 2012 г.


Д-р Даниела Цанкова-Ганчева е доказан специалист в сложната и обемна материя, отнасяща се за военната униформа в България.

На обем от 360 страници авторката разгъва сложна плетеница от исторически факти, епистоларни документи, заповеди и прикази на военното ведомство, за да посочи всяка промяна – и най-малката, във военните униформи. Упоменати са производителите на униформи, на копчета, на снаряжение и става ясно, че това е цяла една индустрия, гравитираща около поддръжката на българската войска, показателно за процесите, които текат в Нова България. В този смисъл монографията излиза от рамките на военната тематика и както е редно за сериозен научен труд, обхваща много други сфери от обществения живот, от цялостната обществено-политическа и икономическа картина в страната.

Всяка глава е богато илюстрирана с приложения от цветни снимки и архивни фотоси.Автор: Даниела Цанкова-Ганчева

Издателство: Национален военноисторически музей

Състояние: Нова книга

ISBN: 978-954-92777-7-7, 978-954-92777-8-4, 978-954-92777-9-1

Меки корици, 108 страници

Първо издание: 2012 г.


Албумите с военна фотография на д-р Даниела Цанкова-Ганчева идват да запълнят една празнина по отношение на Балканските войни, за които дълго време се говореше малко или почти нищо, и по достъпен, визуален път да напомнят на следвоенните поколения за една епоха на възторг и опиянение, на величие и скръб. Да ни направят съпричастни с единението на народа ни във всички негови прослойки, възрасти и землища.

Събрани в три части, снимките условно са разделени така:

  • в първата част са проследени мобилизацията и ходът на войната до 1913 г.;
  • във втората част – военните действия от януари 1913 г. до края на войната;
  • а в третата част – животът в окопите, лицата на войната, местното население.

Книгите са в обем по 108 страници на хромова хартия и с оригинални снимки на военоначалници, редови войници, конници, оръдия, окопи с възможно най-добри качества.


БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА т.I

Автор: Соня Пенкова

Издателство: Национален военноисторически музей

Състояние: Нова книга

ISBN: 978-619-7039-03-0

Меки корици, 236 страници

Първо издание: 2015 г.


БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА т.II

Автор: Соня Пенкова

Издателство: Национален военноисторически музей

Състояние: Нова книга

ISBN: 978-619-7039-04-7

Меки корици, 166 страници

Първо издание: 2015 г.


В богато илюстрираната двутомна, двуезична книга-албум с научна студия авторът доц. д-р Соня Пенкова представя част от възможните употреби на културата и интелигенцията в първата тотална война в историята на човечеството през призмата на участието на българските художници в Първата световна война. Направен е исторически прочит на творческите им ареали на основата на проучване върху богатата колекция произведения на изобразителното изкуство на Националния военноисторически музей, както и на документи, периодика, научна литература, художествена критика, спомени и мемоари.


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com