ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕДИИТЕ

  • Настоящите правила определят реда за достъпа на представителите на средствата за масово осведомяване на територията на Националния военноисторически музей (НВИМ) с цел информиране на обществеността.
  • Изявленията и интервютата на представители на ръководството или служители на Националния военноисторически музей пред средствата за масова информация се разрешават от директора на НВИМ и се координират от Дирекция „Музеен маркетинг, връзки с обществеността и международна дейност“ на НВИМ.
  • Записи и фотографии на територията на Националния военноисторически музей могат да се правят единствено с разрешение на директора на НВИМ след писменото му запознаване (поне 24 часа преди заснемането) с целите и контекста на съответния репортаж извън случаите на организирани от музея събития.
  • На територията на Националния военноисторически музей не се допускат изявленията пред медии и интервюта на лица, които не са служители на НВИМ с цел да не се допуска идентифицирането на съответното изказване с позиция на НВИМ.

Контакти на Дирекция „Музеен маркетинг, връзки с обществеността и международна дейност“ на НВИМ:


e-mail: nvim.pr@militarymuseum.bg


Деяна Костова - директор на Дирекция „Музеен маркетинг, връзки с обществеността и международна дейност“


Връзки с обществеността
GSM: +359 886 678 701 - Славея Сурчева
GSM: +359 886 602 165 - Ралица Досева

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com