• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО – НАУЧНА ГРУПА


  • извършват наблюдения, събирателска и експозиционна дейност;
  • извършват научна обработка на музейните фондове;
  • изготвят тематико-експозиционни документи за постоянни и временни експозиции;
  • подготвят и представят научноизследователски публикации и трудове;
  • организират и участват в научни форуми с доклади и съобщения, свързани с различните области на знанието и изкуството;
  • дават консултации на музейните специалисти за повишаване на професионалната им квалификация;
  • извършват проучване и популяризират добрите практики в сферата на музейното дело.


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com