ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ


доц. д-р Соня Пенкова

За връзка
тел.: + 359 2/946 18 05
е-mail: s.penkova@militarymuseum.bg

Образование

 • 1985 г. – Магистър – специалност „История“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • 2006 г. – Магистър – специалност „Финанси“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 • 2008 г. – образователна и научна степен „доктор“ по научна дисциплина „История на България“
  Има завършени обучения по Администрация и Арт мениджмънт; Управление на българските музеи в условията на пазарна икономика; Управление на културни организации.

Професионален път

 • 1986-1995 г. – историк-уредник, НВИМ
 • 1995-2001 г. – началник отдел „Фондове и Реставрационно ателие“, НВИМ
 • 2001-2010 г. – заместник-директор на НВИМ
 • от 2010 г. – директор на НВИМ
 • от 2012 г. – доцент по Обществени и информационни науки, Университет по библиотекознание и информационни технологии

Членство в организации

 • ICOM (International Council Museum) – от 2008 г.
 • ICOMAM (Arms & Military Museum) – от 2008 г.
 • Българска Асоциация по Военна история – от 2002 г.

 • Съавторство. Дизайн на музейни образователни програми. С., 2016. 108 с.
 • Българските художници в Първата световна война. Т.I. С., Изд. Национален военноисторически музей, 2015. 263 с.
 • Българските художници в Първата световна война. Т.II. С., Изд. Национален военноисторически музей. 2015. 166 с.
 • Музейната мрежа в България. Последните двадесет години (1889 – 2012). С., Изток Запад, 2012. 269 с.
 • Съавторство. Алманах на сухопътните войски на България. Българска пехота. Книга I. С., 2012. 230 с.
 • Военните музеи на България. Общата история на първите години. С., Б. изд., 2011. 324 с.
 • Българските бойни знамена. За честта и славата на България. С., Студио „Витамин арт“, 2009. 224 с.
 • Съавторство. Царските колекции в българските музеи, архиви и библиотеки. С.,
  Издателство „Български бестселър. Национален музей на българската книга и полиграфия“. 2004. 320 с.
 • Съавторство. Военни паметници в България, С., Издателство „Юруков“, 2003. 304 с.
 • Съавторство. Каталог на архива на Националния военноисторически музей. С., Св. Георги Победоносец, 1996. 392 с.
 • Опит за идентифициране на проблемите пред социализацията на културно-историческото наследство с военен профил. – Във: Социализация на българското културно-историческото наследство. Бюлетин №4. Фондация „Арете-Фол“. С., 2011, с. 93 – 101.
 • Държавната културна политика в годините на Втората световна война и Главния военен музей (1939 – септември 1944). – Във: Стратегия за национална сигурност на Република България. Сборник доклади. С., 2010, с. 307 – 312.
 • Откриване на експозицията на Главния военен музей през 1937 г. – Военноисторически сборник, 2008, № 1, с. 63 – 68.
 • Нормативно-административни рамки на военните музеи във войската от края на ХІХ в. до началото на 30-те години на ХХ в. – Известия на НВИМ, 2006, № 16, с. 9 – 26.
 • Първата световна война и създаването на Военноисторическия музей. – Военноисторически сборник, 2005, № 4, с. 32 – 38.
 • Сръбско–българската война и първите отличия на червения кръст. – Военноисторически сборник, 2005, №4, с. 32 – 38.
 • Първите идеи за експозиция на Военноисторическия музей. – Военноисторически сборник, 2004, № 3, с. 72 – 89.
 • Български военни музеи. Непознатото богатство. – Военноисторически сборник, 2004, № 2, с. 63 – 69.
 • Български военни музеи. Националният военноисторически музей – една достойна 88-годишна история. – Военноисторически сборник, 2004, № 1, с. 37 – 42.
 • Първи стъпки на военномузейното дело в България и Комитета „Цар Освободител Александър ІІ“. – Известия на НВИМ, 2003, № 15,
  с.78 – 120.
 • Ex Oriente lux. Опит за прочит на символите в най-високото отличие на Царство България. – Минало, 2002, кн.2, с. 67 – 73.
 • Награждавания с български държавни отличия по повод възвръщането на Южна Добруджа. – Известия на НВИМ, 2000, № 14, с. 85 – 95.
 • Политически нюанси между България и Европа през 70–те и 80–те години на ХІХ в. чрез фалеристиката. – Известия на НВИМ, 1999, № 13,
  с. 75 – 97.
 • Създаването на възпоменателните медали за войните от началото на ХХ в. – опит за набиране на средства за сграда на военния музей. – Известия на НВИМ, 1998, № 12, с. 168 – 173.
 • Бойни знамена, дарени от цар Борис ІІІ през 1925 – 1928 г. – Известия на НВИМ, 1995, № 10, с. 113 – 124.
 • Медали и знаци, посветени на монархическия институт в България 1879–1944 г., съхранени в Националния военноисторически музей. – Известия на НВИМ, 1991, № 9, с. 70 – 83.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com