ДИРЕКЦИЯ „ЕКСПОЗИЦИОННИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“


  • осъществява всички дейности по цялостната организация и функциониране на експозицията;
  • осъществява екскурзоводско обслужване на посетителите на експозициите и изложбите;
  • създава и реализира музейни образователни дейности;
  • изгражда и поддържа връзки с училища, университети и обществени организации за осъществяване на образователната мисия на НВИМ.
  • участва в разработването на тематико-експозиционна документация за постоянни и временни експозиции и тяхното реализиране и обновяване;
  • участва в научната обработка на постъпващи или вече постъпили ДКЦ от фонда на НВИМ – София;
  • участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство.

Мариета Станева – директор на Дирекция „Експозиционни и образователни дейности“
тел.: + 359 2/846 81 19
email: m.staneva@militarymuseum.bg


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com