ДИРЕКЦИЯ „НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ЕКСПОЗИЦИОННА ДЕЙНОСТ“


  • извършва научноизследователска дейност;
  • извършва дейности по научната регистрация на ДКЦ, постъпили в НВИМ - София;
  • участва в разработването на тематично-експозиционни планове за постоянни и временни експозиции и тяхното реализиране и обновяване;
  • осъществява всички дейности по цялостната организация и функциониране на експозицията;
  • осъществява екскурзоводско обслужване на посетителите на експозициите и изложбите чрез общи, тематични и специализирани беседи;
  • участва в подготовката на специализираното научно издание „Известия на НВИМ“, Електронен вестник за музеология и военна история, както и други научни, справочни и популярни издания;
  • участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство;
  • отговаря за организирането и провеждането на научни прояви (конференции, работни срещи, дискусии, кръгли маси и др.) и осигурява участието на съответните специалисти от НВИМ в подобни прояви, организирани от други сродни институции в страната и в чужбина.

Мариета Станева – директор на Дирекция „Научно-изследователска и експозиционна дейност“
тел.: + 359 2/846 81 19
email: m.staneva@militarymuseum.bg


Научно-изследователска и експозиционна дейност


Главни експерти:
Лилия Криворова
тел.:+ 359 2/946 12 18 203


Старши експерти:
Анелия Стойнова
тел.:+ 359 2/946 12 18 203

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com