• Facebook
 • Facebook
 • Facebook

ДИРЕКЦИЯ „МУЗЕЕН МАРКЕТИНГ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ“


 • осъществява дейности по връзките с обществеността;
 • осъществява маркетинговата и рекламната политика на НВИМ и осъществява културния обмен с институции в страната и в чужбина;
 • разработва програми и проекти;
 • участва в подготовката на научните и информационни издания на НВИМ;
 • обезпечава информационно-библиотечната потребност на служителите и посетителите на НВИМ;
 • създава и поддържа електронна база данни;
 • извършва дигитализация на фонда на НВИМ;
 • осъществява поддръжката на компютърната техника и мрежи в НВИМ;
 • изгражда, администрира и актуализира сайтовете на НВИМ – София и филиали.

e-mail на дирекцията: nvim.pr@gmail.com

e-mail на дирекцията: nvim.pr@militarymuseum.bg

Деяна Костова - директор на Дирекция „Музеен маркетинг, връзки с обществеността и международна дейност“


Връзки с обществеността
GSM: +359 886 678 701 - Славея Сурчева
GSM: +359 887 866 742 - Лора Калагларска

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com