• Facebook
 • Facebook
 • Facebook
 • Facebook

ДИРЕКЦИЯ „МУЗЕЕН МАРКЕТИНГ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ“


 • осъществява дейности по представяне на предлаганите от НВИМ продукти и услуги;
 • реализира рекламната политика на НВИМ и осъществява културния обмен със сродни институции в страната и в чужбина;
 • реализира програми и проекти, насочени към популяризиране на НВИМ;
 • участва в подготовката на специализираното научно издание „Известия на НВИМ“ и Електронен вестник за музеология и военна история;
 • поддържа постоянни контакти с държавни институции, медии, неправителствени организации с цел популяризиране дейността на НВИМ като институция с национално значение;
 • обезпечава информационно-библиотечната потребност на служителите и посетителите на НВИМ;
 • поддържа електронна база данни;
 • отговаря за проектирането, съдържанието и актуализацията на електронните страници на НВИМ;
 • изгражда и поддържа връзки с училища, университети и обществени организации за осъществяване на образователната мисия на НВИМ;
 • създава и реализира музейни образователни програми;

e-mail на дирекцията: nvim.pr@militarymuseum.bg

Калина Хинкова - директор на Дирекция „Музеен маркетинг, връзки с обществеността и образователни програми“
тел.: + 359 2/846 84 26
GSM: +359 886 604 162
e-mail: k.hinkova@militarymuseum.bg


Връзки с обществеността - Славея Сурчева
GSM: +359 886 678 701

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com