ДИРЕКЦИЯ „Фондова и консервационно-реставрационна дейност“


 • извършва дейности по издирване, изучаване и събиране на ДКЦ;
 • оформя първичната музейна документация;
 • организира приемането на ДКЦ във фонда на НВИМ - София, по законоустановения ред;
 • участва в процеса на идентификация и разпределение на ДКЦ в основен, обменен и научноспомагателен фонд и научен архив;
 • осъществява съхранението и защитата на фонда от ДКЦ на НВИМ - София;
 • осъществява реставрационно и консервационно обслужване на фонда от ДКЦ на НВИМ;
 • участва в научната обработка и регистрира постъпилите ДКЦ;
 • участва в разработването на тематико-експозиционна документация за постоянни и временни експозиции и тяхното реализиране;
 • участва в попълването на електронната база данни на фонда от ДКЦ;
 • участва в подготовката на научните и информационни издания на НВИМ;
 • участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство;
 • осигурява изготвянето на справки, издания, филми и др.

Диана Иванова - директор на Дирекция „Фондова и консервационно-реставрационна дейност“
тел.: + 359 2/946 18 07
email: d.ivanova@militarymuseum.bg


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com