КОИ СМЕ НИЕ

Националният военноисторически музей (НВИМ) е държавен музей, който от създаването си до днес е структура на Министерство на отбраната (респективно Министерство на войната и Министерство на народната отбрана). Той издирва, съхранява, научно обработва и популяризира културни ценности, свързани с националната и европейска военна история. НВИМ развива своята дейност на територията на цялата страна.

За своето почти вековно присъствие в културноисторическото пространство в неговите фондове са съхранени и проучени повече от 1 000 000 културни ценности, свидетели на българската и европейска военна история.


Националният военноисторически музей е културен и научен институт, който:

  • издирва, изучава, събира, придобива, съхранява, опазва, документира, популяризира и представя културни ценности и образци, свързани с българската военна история, с познавателна, образователна и естетическа цел
  • проучва, регистрира, опазва и поддържа военните паметници, свързани с българската военна история
  • изпълнява произтичащите от предходните точки културно-възпитателни, образователни и информационни дейности
  • извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност
  • организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи, дискусии, кръгли маси и др.)

В музея работят комисии, оторизирани от Министерството на културата за оценка на културни ценности - оръжие, отличия и други предмети, по профила му.

Националният военноисторически музей е специализиран по тематичен обхват и национален по териториален обхват на дейност и включва:

1. НВИМ - София

2. Филиали:

  • Военноморски музей - Варна
  • Парк-музей на бойната дружба - 1444 г. - Варна
  • Музей на авиацията - Крумово.


РЕСУРСИ И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

НВИМ има 40 дка външна и 5 000 кв. м. вътрешна експозиционна площ.

Експозицията на музея е решена в тематично-хронологичен и колекционен план. В нея са показани 28 000 експоната от едномилионния фонд на музея. Акцент в тематично-хронологичната част, която проследява развитието на Българската армия е участието ѝ във войните за национално обединение. Колекционната експозиция представя оръжие, отличия и униформи – трите най-стари и богати сбирки на музея.

Библиотеката осигурявя достъп до 13 729 тома специализирана литература. Скоро тя ще предостави и електронен достъп до колекциите на музея.

Съвременно оборудваните фондохранилища са разположени на площ от 4 200 кв. м

Извън експозиционната си площ НВИМ има зали за временни изложби с 210 кв. м, 250 кв. м и 480 кв. м площ, конферентна зала с 200 места с възможност за симултанен превод на два езика, зала с 60 места, сувенирен магазин, кафе.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com