ВРЕМЕННА - 2009

ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА „СЛАВАТА НЕ СЕ КУПУВА, ЧЕСТТА НЕ СЕ ЗАКЪРПВА“ ПОСВЕТЕНА НА 90-ГОДИШНИНАТА ОТ КРАЯ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА


Мотото на изложбата „Славата не се купува, честта не се закърпва” са думите, с които Георги Георгиев прославя героизма на 1-ва пехотна софийска дивизия в книгата си „Един от 1-ва дивизия. Спомени на участник в Първата световна война”.

Подбраните 139 графики, рисунки, акварели са създадени по време на войната или след завръщането на художниците от бойните полета по оригинални скици и непосредствени впечатления. Могат да се видят творби на Борис Денев (23), Вл. Димитров-Майстора (22), Константин Щъркелов (20), Александър Мутафов (20), Петър Морозов (17) Никола Кожухаров, Никола Танев и др. Изложени са повече от 140 фотографии, които също се показват за първи път. Със свои творби присъсътват скулпторите Ангел Спасов, Марин Маринов, Иван Лазаров.

Службата на военните художници се създава в самото начало на Първата световна война. Със Заповед № 123 от 14.12.1915 г. са назначени като военни художници: Борис Денев и Георги Евстатиев– към Щаба на Действащата армия; Александър Божинов – 1-ва пех. Софийска дивизия; Михаил Лютов и Цено Тодоров– 9-а пех. Плевенска дивизия; Никола Танев - 3-а пех. Балканска дивизия; Александър Мутафов – 4-а пех. Преславска дивизия; Стоян Райнов и Гошко Дацов– 6-а пех. Бдинска див.; Иван Вълчанов и Константин Щъркелов – 7-а пех. Рилска див.; Димитър Гюдженов – 8-а пех. Тунджанска див.; Никола Кожухаров – 10-а пех. Беломорска див.; Сергей Иванов – 11-а пех. Македонска див.; Георги Матев – Конна дивизия; Никола Ганушев – 5-а пех. Дунавска див. По време на войната към дивизиите работят още: Владимир Димитров – Майстора, Борис Митов, Асен Белковски, Захари Жендов и др.

Творби на военните художници участват в Берлинската художествена изложба през пролетта на 1916 г., където българското участие прави силно впечатление и главното командване решава да съхрани за поколенията тези картини. Това става подтик за създаването на НВИМ – техните картини са едни от първите експонати.


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com