• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

Регистърът на Военните паметници е в процес на изграждане и обновяване. Данните в него са извадени от оригиналния текст на съответния паметник. Екипът на Националния военноисторически музей очаква снимки и повече данни за паметниците във Вашето населено място.


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com