ЗНАМЕНА

Колекция "Знамена" съхранява всички формени и неформени бойни знамена на Българската армия, множество трофеи и знамена на обществени и културно-просветни организации.
Най-старите знамена, които Музеят притежава, са от средата на ХІХ в. - знамето на българската доброволческа чета в Кримската война; на четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър; на Жельо войвода; на Филип Тотьо войвода; на Стиляна Параскевова, при което цветовете на националния трикольор са в днешния порядък; знамето на Горнооряховските въстаници, Самарското знаме, наградено с І степен на ордена "За храброст"; всички запазени до днес знамена - пехотни и щандарти, дарени на българската войска през 1881 г., 1886 г., 1888 г., 1891 г.,1925 г., 1928 г, 1937 г. и след обявяване на България за република през 1946 г.

Колекцията започва да се комплектува от 1937 г.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com