СВЪРЗОЧНА ТЕХНИКА

В колекцията се комплектуват телеграфни апарати, комутатори, номератори, транслационни уредби, различни видове телефонни апарати, произведени от водещи европейски фирми от ХІХ в. до днес – граждански, на щатно въоръжение в българската армия и трофеи.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com