СНИМКИ И АЛБУМИ

Музеят съхранява над 100 000 снимки. Най-ранните датират от средата на ХІХ в. Снимковият фонд отразява както живота на войската, така и обществено-политическия живот. Колекцията представлява и история на българската фотография.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com