СНАРЯЖЕНИЕ

В колекцията се съхранява предпазно въоръжение от VІ в. пр. н. е., ризници от ХІІІ в., кираси от ХVІІ в., парадни каски от средата на ХІХ в., брони и кираси от ХVІІІ - ХІХ в. и ХХ в., барутници и друго снаряжение на хайдушки воеводи от периода на националноосвободителните борби.

Комплектувано е бойното снаряжение на Българската армия от 1878 г. до днес, както и снаряжението на армии на европейски държави.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com