СФРАГИСТИКА

Единствената колекция в страната на военни печати от 1878 г. досега. Най-ценните експонати в тази колекция са държавният печат на Княжество България, клишетата на тържествената форма на държавния герб, щанци и матрици на медали, клишета на ордени, личният печат на княз Александър І Батенберг. Музеят притежава печати на държави от Югоизточна Европа.
Колекцията се комплектува от началото на 20-те години на ХХ в., когато Министерството на войната предава на Военния музей голямо количество излезли от употреба военни печати.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com