КОННИЦА

В колекцията се съхраняват снаряжение и аксесоари на кавалерията. Интерес представляват седлата и валтрапите на първия български княз Александър І Батенберг; аксесоари от царската каляска на цар Фердинанд І; валтрапи и чапраци на български и чужди генерали и офицери.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com