БИТОВИ ВЕЩИ

Колекцията съхранява предмети, свързани с военния бит от ХІХ в. до средата на ХХ в. – сервизи и предмети на шефски полкове, работени във Виена, Санкт Петербург, Париж. Интерес представляват получените през 1937 г. от графиня Хартенау вещи на първия български княз Алексадър І Батенберг – сервизи от майсенски и английски порцелан, подарени от кралица Виктория. Музеят притежава вещи от бита на Двореца, дарени от българските владетели.

Колекцията се комплектува от 1916 г.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com