ОРЪЖИЕ

Най-добре комплектуваната в България колекция от хладно и огнестрелно оръжие, обхващаща експонати от ІV в. пр. н. е. до образци, които в момента са на въоръжение в българската и чуждите армии. В нея са представени балканско и източно оръжие на известни майстори и модели на всички водещи световни фирми, производители на оръжие от средата на ХVІІІ в. до днес.

Музеят съхранява личното оръжие на всички известни личности от времето на националноосвободителните борби до днес.

Негова гордост са пробни образци и пълната гама на щатното въоръжение на войската ни от 1879 г. до днес. В колекцията е комплектувано оръжие на съседните ни балкански държави и на държави, с които в историческото ни битие сме имали отношения, както и граждански образци хладно и огнестрелно оръжие. Подарените на Музея оръжейни колекции на княз Александър І, княз (1908 – цар) Фердинанд І и цар Борис ІІІ представляват изключителен интерес за посетителя.

Колекцията се комплектува от 1916 г.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com