УНИФОРМИ

Няма друг музей в България, който да представя развитието на военната униформа и аксесоари. Комплектувани са всички образци български военни униформи.

Съхранява се облекло от националноосвободителните борби, пълна гама на български образци военно облекло, български и чужди униформи, свързани с войните за национално освобождение и обединение. Особен интерес представляват българските войнишки униформи от ХІХ в. до днес и униформите на българските владетели след 1879 г. – княз Александър І Батенберг, княз (1908 – цар) Фердинанд І, цар Борис ІІІ.

Гордост за колекцията са фелдмаршалските жезли и пагони, изработени по поръчка на Министерството на войната за цар Борис ІІІ. Военният музей притежава униформи на армиите на европейските страни от края на ХІХ в. и ХХ в., както и униформи на държави от Африка и Америка.


Колекцията се комплектува от 1916 г.КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com