ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

"Живопис, графика, акварели, рисунки, склуптура" е хронологически първата колекция на музея, която достойно съперничи на всяка национална галерия с големите колекции на художници като Вл. Димитров – Майстора, Яр. Вешин, Б. Денев, Д. Гюдженов, Ант. Митов, Я. Банчев, С. Велков, П. Морозов, Ал. Мутафов, Ст. Стаматов, Ив. Лазаров, Н. Танев и много други. Повод за комплектуването дава организираната ежегодно от Академията на изкуствата в Берлин изложба, на която през 1916 г. са поканени и български художници. Тема, обединяваща всички изложени творби е Световната война. Участват около 25 български художници с около 250 творби. Участвалите български творби са откупени от Министерство на войната и стават първите експонати на Музея, а художниците за дълги години свързват творческата си съдба с него.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com