ОТЛИЧИЯ

ОТЛИЧИЯ – ОРДЕНИ, ЗНАЦИ, МЕДАЛИ, ЗНАЧКИ, ПЛАКЕТИ

Колекция "Отличия" е най-богатата колекция от български и чужди ордени, медали и знаци в България. Богатството ѝ се проявява в многообразието от редки емисии, в притежанието на най-високите степени и техни единични поръчки, в изключителното видово многообразие. Музеят е собственник на личните колекции на българските владетели след 1879 г.; на висшия генералитет – Д. Николаев, Н. Иванов, Р. Петров, М. Савов, Р. Димитриев, Н. Генев, Ал. Протогеров, Ст. Тошев, Вл. Стойчев, П. Панчевски, Ив. Михайлов; на държавници – Ст. Стамболов, К. Стоилов; на стотици български войници, подофицери и офицери, изнесли на плещите си пет войни за 67 години.

В нея са комплектувани най-високите отличия на европейските държави от края на ХІХ в. до средата на ХХ в. Представени са със свои отличия 35 държави от Европа, 6 от Азия и 3 от Америка.

Колекцията представлява поле за изследване и исторически паралели на националната и военна история и символика за период от 150 г.

Колекцията се комплектува от 1916 г.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 313, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com