КОЛЕКЦИИ


Националният военноисторически музей притежава и съхранява над 1 млн. културни ценности, свързани с българската и чуждестранна военна история. Те се комплектуват в различни колекции, според техния вид и предназначение.ОРЪЖИЕ

АРТИЛЕРИЙСКА, БРОНЕТАНКОВА И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА

ОТЛИЧИЯ

УНИФОРМИ

ЗНАМЕНА

ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

АРХИВ

СНАРЯЖЕНИЕ

БИТОВИ ВЕЩИ

АВИАЦИОННА ТЕХНИКА

СНИМКИ И АЛБУМИ

СФРАГИСТИКА

НУМИЗМАТИКА

СВЪРЗОЧНА ТЕХНИКА

КОННИЦА

ДРУГИ КОЛЕКЦИИ


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com