АРХИВ

Колекцията съхранява лични, държавни (граждански и военни) и обществени документи, изключително с експозиционна стойност. Комплектувани са топографски и общи карти, кроки, скици, планове на България и Централна и Югоизточна Европа.

Колекцията се комплектува от 1916 г.

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com