• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

АРХИВ 2018

НАЦИОНАЛНИЯТ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „КОГАТО (НЕ) ЗАГЪРБВАМЕ КОНФЛИКТИТЕ: РОЛЯТА НА МУЗЕИТЕ“

18.09.2018 г.

На 11 и 12 декемеври 2018 г. в Националния военноисторически музей (НВИМ) ще се състои международната конференция „Когато (не) загърбваме конфликтите: ролята на музеите“, която цели да събере специалисти, работещи по темите, обвързани с музейната интерпретация на наследството от конфликти.

В рамките на конференцията ще бъдат обсъдени възприятията за ролята на музеите, интерпретиращи войните. Акцент ще бъде поставен върху анализа на възможните развития в контекста на все по-широко налагащата се мобилност и на технологичните и социалните иновации като същевременно бъдат споделени успешни практики и новаторски идеи за комуникация и изграждане на устойчиви връзки с общностите, в които функционираме.

Организатор на конференцията е Националния военноисторически музей в сътрудничество с NIMOZ – полския Национален институт за музеите и публичните колекции.

Заявки за участие се приемат до 14 октомври 2018 г. Повече информация за конференцията:


Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com