• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

АРХИВ 2018

ДОСТИГНАТ Е ДВИГАТЕЛЯТ ЗАЕДНО С ОРЪДИЕТО НА НАМЕРЕНОТО КРАЙ СЕЛО МАРИЦА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО

14.05.2018 г.

Във връзка с откритите останки от въздухоплавателно средство в землището край село Марица Националният военноисторически музей се обърна съгласно Закона за културното наследство за компетентно становище към Националния археологически институт с музей при БАН, а чрез него и към специалисти от Центъра за подводна археология и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. След запознаване с фактите и с терена мултидисциплинарният екип, включващ представители на Националния военноисторически музей и външни експерти, предложи да се направят геомагнитни измервания на периметъра, които позволяват по-доброто проучване на терена и са необходимата база за предприемане на последващите действия за изваждане останките от въздухоплавателно средство. Анализът от първичните резултати от геомагнитните изследвания е предоставен на структурите на Българската армия, които съгласно заповед на министъра на отбраната имат ангажимент към изваждането на въздухоплавателното средство. На терен се намират представители на Военновъздушните сили, Сухопътни войски, Служба „Военна полиция“ и Националния военноисторически музей, които действат съобразно определените им задачи.

Днес работата на екипите от Българската армия и експертите на Националния военноисторически музей, които съгласно заповед на министъра на отбраната имат ангажимент към изваждането на въздухоплавателното средство, се увенча с успех. Техните усилия дадоха резултат и беше открит двигателя, заедно с оръдието.

Допълнителни изявления за процеса на откриване на останките край село Марица екипът на Националния военноисторически музей ще дава при наличие на последваща конкретна информация.Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com