• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

АРХИВ 2018

ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА НА КОНФЛИКТИТЕ И РОЛЯТА НА МУЗЕИТЕ КАТО СОЦИАЛНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ – ФОКУС НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В НВИМ

12.12.2018 г.

В рамките на два дни в Националния военноисторически музей се проведе международна научна конференция „Когато (не) загърбваме конфликтите: ролята на музеите“. Събрала на едно място представители на различни експертни общности – преподаватели, научни специалисти, представители на музейната колегия от България и чужбина, тя фокусира вниманието върху отговорностите и предизвикателствата пред музеите, представящи историята на войни и конфликти.

Участниците в конференцията изтъкнаха новата роля на музеите днес и обществената необходимост от храм на паметта те да се превърнат в място за комуникация и дебат на наследството, за възпитание в ценности и многопластов поглед върху историческите събития и тяхното отражение в настоящето. Акцент в дискусионните панели бе сложен върху социалната и образователната роля на музейните институции и различните подходи към привличането на нова музейна публика.

Сериозен принос към дебата за съвременната роля на музеите внесоха зам.-директорът на Националния институт за музеите и публичните колекции на Полша Яцек Олбрихт и зам.-директорът на открития през 2017 г. Музей на Втората световна война в Гданск. Те представиха полския опит и предизвикателства, пред които се изправят, при интерпретирането на конфликтите, финансирането на музеите и привличането на нови публики.

Поздравления за организацията на конференцията и увереност, че тя ще увеличи публичния интерес и ангажираност към проблемите на наследството Националният военноисторически музей получи от Министерството на културата и Българския национален комитет на Международния съвет на музеите (ICOM).


Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com