• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

АРХИВ 2010

ДАРИТЕЛСКАТА АКЦИЯ ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК СЕ УВЕНЧА С УСПЕХ.


Фондът на НВИМ се обогати с 96 фотографии от Първата световна война, печати, много документи и книги, сред които първия устав за обучение на младите пехотинци.

Вискоко ценим този дарителски жест – израз на родолюбие, уважение към военната история и доверие към музея.

Това ни окуражава да се обърнем с призив към широката общественост във връзка с подготвяната изложба „Съдби, белязани от войната”, посветена на 65-годишнина от Втората световна война.


Уважаеми родолюбци и приятели на музея,

Участвайте в изложбата, като дарите вещи на ваши родственици – воини от Българската армия, участвали във възвръщането на Южна Добруджа, отбраната на София, влизането на армията ни в Македония и Беломорието, извървяли пътя на войната от Стражин – Куманово – Драва – Мур и достигнали до австрийските Алпи.


Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com