• Facebook
  • Facebook
  • Facebook

АРХИВ 2010

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ


Меморандум за съвместна дейност бе сключен на 3 август между Националния военноисторически музей, Военна академия „Г.С.Раковски”, Сдружение „Асоциация на Сухопътните войски на България“ и Фондация „Българско военноисторическо наследство“.

Целта на сътрудничеството е популяризирането и осигуряването на широк достъп до факти и събития от военната ни история. Четирите институции обединяват усилията си за реализиране на конкретни проекти като разработване и отпечатване на Българска военноисторическа енциклопедия, история на пехотата на България, Алманах на Съхопътните войски и др.

НВИМ ще участва в проектите, като осигури необходимите архивни документи, фотографии и дигитални изображения на културни стойности, съхранявани в неговия фонд.

Обръщаме се към многобройните приятели на музея и всички родолюбиви българи, които притежават документи или вещи, свързани с посочената тематика, с молба да ги предоставят на музея.

Нека заедно да дадем своя принос в съхраняването и увековечаването на военната ни памет и слава!


Назад

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com