ВОЕННА ПОДГОТОВКА

Военната подготовка е насочена към учениците от девети и десети клас в средните училища. Тя осигурява усвояването на знания, свързани със задълженията на гражданите по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили.

Военната подготовката на учениците възпитава ценностни ориентации и нагласи за родолюбие, достойнство, дълг, чест и отговорност към страната.


Теми в помощ на задължителната военна подготовка на учениците от девети и десети клас в средните училища, свързани със задълженията на гражданите по отбраната на страната.


  ТЕМА 1

  ИСТОРИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА БЪЛГАРИЯ

Учебни въпроси:

   1. Въоръжените сили на Третата българска държава
   2. Участие на Българската армия в заключителния етап на Втората световна война 1944 – 1945 г.

  ТЕМА 2.

  СЪВРЕМЕННИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Учебни въпроси:

   1. Въоръжени сили
   2. Въоръжените сили на Република България
   3. Модернизация на въоръжените сили на Република България

  TEMA 3.

  БЪЛГАРСКА АРМИЯ – СТРУКТУРА, ВЪОРЪЖЕНИE И ЕКИПИРОВКА

Учебни въпроси:

   1. Структура на Сухопътните войски (СВ), Военноморските сили (ВМС) и Военновъздушните сили (ВВС)
   2. Въоръжения на военнослужещите
   3. Екипировка на военнослужещите

  ТЕМА 4.

  УЧАСТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ В ОПЕРАЦИИ И МИСИИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Учебни въпроси:

   1. Условия за участие в операции и мисии извън територията на страната
   2. Приключили участия в операции и мисии извън територията на страната
   3. Текущи участия в операции и мисии извън територията на странатае

  ТЕМА 5.

  ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА И В РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Учебни въпроси:

   1. Приемането на военна служба във военните формирования от въоръжените сили на Република България
   2. Набиране на кандидати за служба в доброволния резерв на въоръжените сили на Република България
   3. Комлектуване със запасни на военновременни формирования от въоръжените сили на Република България за военно време

КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com