ДЕТСКИ МУЗЕЙ

За своите малки приятели Националният военноисторически музей откри Детски музей МИГ – мислители, изобретатели, герои, който е съвместен проект с Нов български университет, финансиран от фондация „Америка за България“. Посланието на новото музейно пространство, предназначено за деца от 3 до 12 години, е общуването като начин за решаване на конфликти. Музейният лабиринт обхваща четири зали, всяка със свой наслов:
„Аз водя, аз решавам“ пресъздава моменти, свързани с известни и малко известни военачалници от Българската армия. Техният пример вдъхновява децата да се почувстват водачи и да разкрият уменията си за решаване на конфликти.
„Аз мога, аз правя“ е пространството, в което посетителите могат да се потопят сред различни технически изобретения, направени за военни цели в национален и световен мащаб, и да научат, че значителна част от тези иновации и технологии днес са станали неизменна част от ежедневието ни.
„Аз мисля, аз променям“ е залата, където малките приятели на НВИМ ще имат възможността да разгледат и изпробват предмети от бита на войниците, да чуят разкази за героите, които военната история помни и добре познава, и сами да открият какво е за тях героизъм, както и кой е техният герой.
„Аз и музеят“ е онази интерактивна част от лабиринта, която води към любопитни експонати и техния път до музейната експозиция.
Участниците сами определят местата, в които искат да се забавляват, да научават нови факти и събития от военната ни история, да влизат в ролята на герои или на важна фигура от военното време, обличайки униформи с прилежащите към тях аксесоари – фуражки, пагони, ордени.
В Детския музей може: да се играе и говори на глас; да се пипа, разглобява и разглежда; да се четат книжки за изкуство, за велики откриватели и славни битки; всеки да си направи свой музей, опознавайки необятния тайнствен свят на работата в музея.
Елате в НВИМ, посетете Детския музей МИГ и ще се убедите, че тук не е скучно, а забавно, приятно и полезно.

Правила за ползване на Детския музей:
Всички деца трябва да бъдат придружени от родител или учител
Максималният капацитет на всяка зала е 8 деца
Безопасността на децата е отговорност на техните придружители


УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,
ВРЕМЕННО ДЕТСКИЯТ МУЗЕЙ ЩЕ РАБОТИ ОТ СРЯДА ДО ПЕТЪК
ОТ 10.00 ДО 17.00 ЧАСА.


КОНТАКТИ

България, 1505, гр. София
ул. „Черковна“ № 92
автобуси: 9, 72, 120, 305, 413
трамваи: 20, 23
тел.: + 359 2/946 1805
факс: + 359 2/946 1806
e-mail: nvim@militarymuseum.bg
e-mail: nvim.pr@gmail.com